آموزش طراحی سایت آموزش ایزو 9001 اخذ ایزو مشاوره ایزو مشاور ایزو شرکت ایزو انواع ایزو گواهینامه ایزو 9001

اهدای کمک های نقدیدر حقیقت در این بخش کلیه نهادهای مردمی، ارگان های دولتی، موسسات و سازمان های دولتی، بخش خصوصی انجمن ها، هریک ضمن برقراری ارتباط با بنیاد، اقدام به حمایت های مالی خود به منظور ایجاد حفظ آرامش و رضایت و خشنودی ایتام و خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست می نمایند که ضمن برخورداری از یک چنین فضایی آکنده از مهر و محبت، سرنوشت انسان های نیازمند و بی بضاعت به سوی رشد و سلامت ارتقاء می یابد


اخرین اخبارlogo-samandehi