آموزش طراحی سایت آموزش ایزو 9001 اخذ ایزو مشاوره ایزو مشاور ایزو شرکت ایزو انواع ایزو گواهینامه ایزو 9001

چشم اندازبنیاد خیریه نیکوکارن شریف با استعانت از خداوند متعال و جهت ارتقاء بهره وری و نیل به اهداف، چشم انداز خود را به شرح ذیل تدوین می نماید:

” موسسه برتر کشور در ارتقاء تعالی همه جانبه سطح زندگی و سلامت خانواده های تحت حمایت”

اهداف چشم انداز:

الف- بکارگیری و بهره مندی از شبکه نیکوکاران

ب- انجام برنامه های توانمندساز جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده های تحت حمایت

ج- بستر سازی برای سنت های حسنه اسلامی همچون وقف، صدقه، زکات و غیره

د- ایجاد  ارتباطات موثر با سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی


اخرین اخبارlogo-samandehi