آموزش طراحی سایت آموزش ایزو 9001 اخذ ایزو مشاوره ایزو مشاور ایزو شرکت ایزو انواع ایزو گواهینامه ایزو 9001

همکاری داوطلبانهdownload-files

جذب افرادی که از طریق آگهی و یا به واسطه معرف، به بنیاد صورت می پذیرد در صورت تمایل داوطلبانه آنها جهت یاری رساندن و حمایت ایتام و خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست نیز، پس از انجام مراحل مصاحبه و تأیید مدیریت بنیاد صورت می گیرد.


اخرین اخبارlogo-samandehi