آموزش طراحی سایت آموزش ایزو 9001 اخذ ایزو مشاوره ایزو مشاور ایزو شرکت ایزو انواع ایزو گواهینامه ایزو 9001

معاونت منابع انسانیدر این حوزه بسیار گسترده انسانی نسبت به جذب نیروهای بسیار کارآمد و معتقد به اصول اخلاقی و مذهبی نسبت به جذب و آموزش های مختلف در جهت کارآیی هر چه بیشتر بنیاد اقدام میگردد.

جذب منابع انسانی به ۲ روش در داخل بنیاد صورت می پذیرد.

الف : جذب نیروهای متخصص و کارآمد بصورت استخدامی که پس از انجام مراحل مصاحبه و آموزش اقدام به شروع فعالیت خود می کنند.

ب : جذب نیروهای متخصص و کارآمد بصورت داوطلبانه که آنها نیز پس از انجام مراحل مصاحبه و آموزش شروع به فعالیت خویش می نمایند.

ارائه مدارک مورد نیاز در این معاونت از کارکنان استخدامی در واحد کارگزینی لازم الاجرا می باشد.


اخرین اخبارlogo-samandehi