محمد مهدی جانمتأسفانه پدر آقا محمدمهدی از کار افتاده است و توانایی انجام کار را ندارند و برادر بزرگش
هم مشکل شنوایی دارد و از سمعک استفاده می کند.
متولد ۱۳۸۲/۸/۱۶


اخرین اخبارlogo-samandehi