مجوز بنیاد خیریّه­ ی نیکوکاران شریف با اخذ مجوزهای رسمی و قانونی در بهمن ۱۳۹۲، فعّالیت خود را آغاز کرد:

الف – مجوز اوّل به شماره ۱۳۰۲/۲۵۶۰۷ از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ب –  مجوز دوّم به شماره ثبت ۳۳۵۰۵ از اداره ثبت شرکت ها  و علائم تجاری

لازم به ذکر است کلّیه­ ی فعّالیت های این موسّسه تحت نظارت مستقیم و مستمر نیروی انتظامی تهران بزرگ انجام می­ شوند.


اخرین اخبارlogo-samandehi