عملکردبنیاد خیریه نیکوکاران شریف با گذشت دو ماه از فعالیت خود در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ خدمات ارزشمندی را در جهت اهداف متعالی بنیاد انجام داده است که به شرح زیر فعالیت های صورت گرفته جهت ملاحظه هموطنان ارائه می گردد:

الف- پرداخت مبلغ هشتصد هزار ریال به مددجویان عزیز جهت خرید پوشاک و سایر مایحتاج آنها

ب- پرداخت کمک هزینه های درمانی به مددجویان نیازمند

ج- پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره منزل استیجاری به مددجویان واجد شرایط

د- عقد قرارداد با بیمارستان تخصصی پارسا جهت تامین سلامت مددجویان بنیاد

و- عقد قرارداد با مراکز آموزشی برای مددجویان و شناسایی استعدادهای آنها جهت رشد و بالندگی هر چه بیشتر

ه- پیگیری میزان سطح رفاه خانواده ها با عنایت به حمایت های صورت گرفته

ی- عقد قرارداد با مراکز فرهنگی و تفریحی برای استفاده خانواده های تحت پوشش جهت ارتقای سطح سلامت روحی و فرهنگی


اخرین اخبارlogo-samandehi