زینب عزیزمتأسفانه پدر و مادر زینب خانم از هم جدا شده اند و به دلیل اینکه زینب خانم خردسال است
مادر نمی تواند کار کند. زینب خانم به همراه مادرش در یک منزل استیجاری زندگی می کنند.
متولد ۱۳۹۲/۸/۷


اخرین اخبارlogo-samandehi