پیمان جانمتأسفانه پدر آقا پیمان متواری شده است و او به همراه مادر و دو برادرش در خانه ای استیجاری
زندگی می کنند و در حال حاضر ساکن تهران هستند.
متولد ۱۳۸۴/۶/۲۵


اخرین اخبارlogo-samandehi