پیمان جانمتأسفانه پدر آقا پیمان متواری شده است و او به همراه مادر و دو برادرش در خانه ای استیجاری
زندگی می کنند و در حال حاضر ساکن تهران هستند.
متولد ۱۳۸۴/۶/۲۵

عنوان مقدار پرداخت
پوشاک
مشاهده لیست اقلام
30.000 تومان پرداخت
خوراک
مشاهده لیست اقلام
30.000 تومان پرداخت
مسکن
مشاهده لیست اقلام
30.000 تومان پرداخت
تحصیل
مشاهده لیست اقلام
30.000 تومان پرداخت


اخرین اخبارlogo-samandehi